BIC Proxecta e Simula - Inicio
 
BIC PROXECTA E SIMULA
Esta aplicación está deseñada dende BIC GALICIA coa colaboración de programadores de software, de deseño, con o asesoramento do Departamento de Economía Financeira da Universidade de Santiago de Compostela e dentro de programa de apoio á creación de empresas do IGAPE.
A aplicación facilita a un usuario sen amplos coñecementos financeiros dun xeito sinxelo, a introdución dos datos necesarios para elaborar un plan económico financeiro nun horizonte temporal de cinco anos.

________________________________________________________________________ ESTA APLICACIÓN HA DEJADO DE ESTAR OPERATIVA. Para más información Contacto BICGalicia _________________________________________________________________________
 
 
 
 
.
     
C.E.E.I GALICIA S.A.(BIC GALICIA) TLF: 981546823 FAX: 981546819 E-MAIL: simula@bicgalicia.es;